جزییات مناقصه و مزایده

پکیج هوایی ساختمان اداری ساخت داخل

مناقصه

99/017

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

پکیج هوایی ساختمان اداری ساخت داخل

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

پکیج هوایی ساختمان اداری  ساخت داخل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 175.50 73b2deb8-a8fa-4eba-bacd-0a41b1c7a9ac.doc
آگهی سایت 80.50 d7dafa45-0652-4086-9783-5f4f7a7c2d0d.doc