جزییات مناقصه و مزایده

بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/882

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 192.91 2912a410-1920-4d0a-948a-74bfbeae6dcb.pdf
آگهی روزنامه 62.16 2b96a708-326e-4f3c-b461-b10834aa4317.pdf