جزییات مناقصه و مزایده

Ni/Ca Battery for UPS System

مناقصه

99/001R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

Ni/Ca Battery for UPS System

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

Ni/Ca Battery for UPS System

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 68.54 977663c3-3532-4dc0-8f9e-2c2857261490.docx
آگهی سایت 46.51 7a101911-1113-4729-ae29-7306c3643600.docx