جزییات مناقصه و مزایده

SEOJIN INSTECH ساخت شرکت LEVEL TRANSMITTER

مناقصه

99/011

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

SEOJIN INSTECH ساخت شرکت LEVEL TRANSMITTER

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

SEOJIN INSTECH ساخت شرکت LEVEL TRANSMITTER

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 186.00 c7372d55-8354-43aa-9ee0-57b1e9643ab1.doc
آگهی سایت 84.86 075ab31f-f455-4680-946c-5f1001022714.pdf