جزییات مناقصه و مزایده

Spare Part For Plate Heat Exchanger (ساخت داخل)

مناقصه

99/003R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

Spare Part For Plate Heat Exchanger (ساخت داخل)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

Spare Part For Plate Heat Exchanger (ساخت داخل)

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 219.46 80751f50-083b-4c87-8bdb-0170cac7949f.pdf
آگهی سایت 146.38 ef2d0665-2a9b-4059-97b1-86e7f848f084.pdf