جزییات مناقصه و مزایده

ACTIVATED CARBON

مناقصه

97/101tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ACTIVATED CARBON

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ACTIVATED CARBON

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 232.09 8f4c6246-6a01-4ab2-a560-b015b0ff404b.pdf
آگهی سایت 100.00 bfe10303-fd43-4695-aa81-6bb6b5bc0f01.doc