جزییات مناقصه و مزایده

" تجهیزات خودروی فوماتیک"

مناقصه

98/073tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" تجهیزات خودروی فوماتیک"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" تجهیزات خودروی فوماتیک"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 207.50 1a421e7e-86d6-4a2d-bca2-560d1658425e.doc
آگهی سایت 81.00 12303ad3-ca28-4a7e-9d75-2567b32be330.doc