جزییات مناقصه و مزایده

Fire&Gas Detection System ساخت شرکت Zellweger

مناقصه

99/014

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

Fire&Gas Detection System ساخت شرکت Zellweger

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

Fire&Gas Detection System    ساخت شرکت  Zellweger

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 196.00 3b58ab69-cdf8-4e78-8266-29a49d7a4536.doc
آگهی سایت 81.00 830df62e-c8cb-4434-b0bf-b3625fe5d238.doc