جزییات مناقصه و مزایده

CONTROL SYS."FISHER" MODEL: DELTAV P/F:

مناقصه

99/013

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

CONTROL SYS."FISHER" MODEL: DELTAV P/F:

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

CONTROL SYS."FISHER" MODEL: DELTAV              P/F:


عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 90.06 abdbbed2-8a8b-4b11-83a1-6d99d2150ad1.docx
آگهی سایت 85.46 a58873a9-f0f7-4eb9-8505-fa1390fdd8ad.pdf