جزییات مناقصه و مزایده

" PUMP "

مناقصه

98/045

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" PUMP "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" PUMP  "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 199.50 609923f9-ea4e-4fb9-a810-f068312d22fd.doc
آگهی سایت 81.50 1f52c593-fade-4446-8349-2d6716778498.doc