جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی آشکار ساز گاز و آتش(برند CROWCON)

مناقصه

99/002R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید قطعات یدکی آشکار ساز گاز و آتش(برند CROWCON)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید قطعات یدکی آشکار ساز گاز و آتش(برند CROWCON)