جزییات مناقصه و مزایده

رنگ آمیزی پایه های روشنایی،صندلی ‌و دربهای فلزی و چوبی و استراکچر پارکینگ‌های مناطق شهید تندگویان و 372 واحدی مجتمع مسکونی پارس جم

مناقصه

99/879

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

رنگ آمیزی پایه های روشنایی،صندلی ‌و دربهای فلزی و چوبی و استراکچر پارکینگ‌های مناطق شهید تندگویان و 372 واحدی مجتمع مسکونی پارس جم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

رنگ آمیزی پایه های روشنایی،صندلی ‌و دربهای فلزی و چوبی و استراکچر پارکینگ‌های مناطق شهید تندگویان و 372 واحدی مجتمع مسکونی پارس جم