جزییات مناقصه و مزایده

انجام عملیات بهره‌برداری، تنظیفات محوطه‌های صنعتی و غیر‌صنعتی و نمونه‌برداری، انجام آزمایشات، حمل و تخلیه و تزریق مواد شیمیایی پالایشگاه دوم

مناقصه

99/2071

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام عملیات بهره‌برداری، تنظیفات محوطه‌های صنعتی و غیر‌صنعتی و نمونه‌برداری، انجام آزمایشات، حمل و تخلیه و تزریق مواد شیمیایی پالایشگاه دوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام عملیات بهره‌برداری، تنظیفات محوطه‌های صنعتی و غیر‌صنعتی و نمونه‌برداری، انجام آزمایشات، حمل و تخلیه و تزریق مواد شیمیایی پالایشگاه دوم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 144.22 0249c715-e8ec-4c53-b1f5-8ac818f33558.pdf
ارزیابی کیفی 1629.12 f0d612df-bdba-473e-b6de-d4025b293385.pdf
آگهی سایت 771.05 4b686ead-1e2d-46d6-ad69-15974895c7b6.pdf