جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، تأسیسات و سیستم‌های برودتی و تهویه مطبوع و سیستم‌ها، تجهیزات و ادوات الکتریکی پالایشگاه دوم

مناقصه

99/2070

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، تأسیسات و سیستم‌های برودتی و تهویه مطبوع و سیستم‌ها، تجهیزات و ادوات الکتریکی پالایشگاه دوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، تأسیسات و سیستم‌های برودتی و تهویه مطبوع و سیستم‌ها، تجهیزات و ادوات الکتریکی پالایشگاه دوم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 187.25 d5735faa-f065-45db-a28f-24b9e2eebf38.pdf
ارزیابی کیفی 1629.87 9efc1f89-80af-4a1b-bce5-82d4195afa8f.pdf
آگهی سایت 771.05 b8cbf004-11de-47a4-a5ff-7ae3d606edd8.pdf