جزییات مناقصه و مزایده

خرید تجهیزات اعلان حریق انبار مواد شیمیایی و کارگاه تعمیرات پالایشگاه اول

مناقصه

98/014R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید تجهیزات اعلان حریق انبار مواد شیمیایی و کارگاه تعمیرات پالایشگاه اول

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید تجهیزات اعلان حریق انبار مواد شیمیایی و کارگاه تعمیرات پالایشگاه اول