جزییات مناقصه و مزایده

خرید مبلمان اداری شامل میز مدیریت عامل، میز منشی، میز کارمندی، میز کنفرانس ، کمد بایگانی، کمد ویترین، کمد لباس ، میز نهاری خوری و ...

مناقصه

98/127 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید مبلمان اداری شامل میز مدیریت عامل، میز منشی، میز کارمندی، میز کنفرانس ، کمد بایگانی، کمد ویترین، کمد لباس ، میز نهاری خوری و ...

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید مبلمان اداری شامل میز مدیریت عامل، میز منشی، میز کارمندی، میز کنفرانس ، کمد بایگانی، کمد ویترین، کمد لباس ، میز نهاری خوری و ...

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 181.50 2d0a7ceb-9d7a-4275-9716-04c7605a2bdc.doc
آگهی سایت 80.50 47a778f1-91a2-4946-8e44-5c3488178a2e.doc