جزییات مناقصه و مزایده

عملیات حفظ، نگهداری و تعمیرات در بخش‌های مختلف ساختمانی، برقی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تأ‌سیسات مکانیکی پالایشگاه دوم

مناقصه

96/2044

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

عملیات حفظ، نگهداری و تعمیرات در بخش‌های مختلف ساختمانی، برقی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تأ‌سیسات مکانیکی پالایشگاه دوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عملیات حفظ، نگهداری و تعمیرات در بخش‌های مختلف ساختمانی، برقی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تأ‌سیسات مکانیکی پالایشگاه دوم

عنوان اندازه (KB)
اسناداستعلام ارزیابی کیفی 3082.96 9959a0e1-da77-435a-a4c8-9f3affcbc32a.pdf
گزارش شناخت 142.20 d1ac8153-9ce0-41fd-bd61-a1a9d35cb96b.pdf
آگهی روزنامه 32.22 b5887aab-4d9b-4f29-b7df-e3594c2838f2.docx
آگهی سایت 349.76 e593f676-4085-4df0-9773-49f031dfda23.pdf