جزییات مناقصه و مزایده

پروژه انتقال stripped water از واحد 109 به واحد 126 و اجرای تانک ذخیره آب پالایشگاه سوم

مناقصه

98/3071

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

پروژه انتقال stripped water از واحد 109 به واحد 126 و اجرای تانک ذخیره آب پالایشگاه سوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

  پروژه انتقال  stripped water از واحد 109 به واحد 126 و اجرای تانک ذخیره آب پالایشگاه سوم     

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 79.02 6f0ca02d-c287-497c-968b-06bc988b08f3.pdf
ارزیابی کیفی 1777.58 2d132c25-e7a7-4f7b-94a2-bcd4fa81f224.pdf
آگهی سایت 675.14 7f749ed6-3d7b-4250-8764-f244c581c3c3.pdf