جزییات مناقصه و مزایده

لوله کشی فن کویل‌های تعدادی از منازل مسکونی منطقه 372 واحدی مجتمع مسکونی پارس جم

مناقصه

98/862 Tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

لوله کشی فن کویل‌های تعدادی از منازل مسکونی منطقه 372 واحدی مجتمع مسکونی پارس جم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 لوله کشی فن کویل‌های تعدادی از منازل مسکونی منطقه 372 واحدی مجتمع مسکونی پارس جم

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 273.50 40845c88-c25b-44d8-831f-df94369e6a6d.doc
آگهی سایت 710.57 0a7221f1-08fe-403c-b0ae-6d4d598eace7.pdf