جزییات مناقصه و مزایده

احداث دیوار بتنی ,دیوار حایل و آسفالت انبار روباز گوگرد

مناقصه

98/1056

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

احداث دیوار بتنی ,دیوار حایل و آسفالت انبار روباز گوگرد

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

احداث دیوار بتنی ,دیوار حایل و آسفالت انبار روباز گوگرد

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 277.00 83eb455f-1bfa-47aa-b7f6-ebca596d2ee2.doc
آگهی سایت 529.43 e239b76f-4e08-42d7-830d-9fe76b5faff9.pdf