جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزاردقیق ، تاسیسات و سیستمهای برودتی و تهویه مطبوع و سیستمها ، تجهیزات و ادوات الکتریکی پالایشگاه اول و تاسیسات مشترک شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/1061

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزاردقیق ، تاسیسات و سیستمهای برودتی و تهویه مطبوع و سیستمها ، تجهیزات و ادوات الکتریکی پالایشگاه اول و تاسیسات مشترک شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزاردقیق ، تاسیسات و سیستمهای برودتی و تهویه مطبوع  و سیستمها ، تجهیزات و ادوات الکتریکی پالایشگاه اول و تاسیسات مشترک شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی


عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 276.50 16e0fc33-9ca2-4e0b-aba1-705261bcf02c.doc
گزارش شناخت 1070.74 db4982ee-a468-4dd6-a32e-72a4057f5e15.pdf
آگهی سایت 555.91 c46f1c15-0d88-4a7b-9d38-76d108b42f3e.pdf