جزییات مناقصه و مزایده

" MICRO SWITCH "

مناقصه

98/042

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" MICRO SWITCH "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" MICRO  SWITCH  "

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 422.42 f6d72234-197c-4b44-81f4-2875e5e190b7.pdf
آگهی سایت 81.50 124cf41e-d670-444e-b21d-0012af9c8574.doc