جزییات مناقصه و مزایده

VALVE-ساخت داخل

مناقصه

98/016R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

VALVE-ساخت داخل

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

VALVE-ساخت داخل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 217.41 b9e86ffa-c815-4e48-b2f4-6c74f28268f9.pdf
آگهی سایت 140.88 491a1723-003a-4a70-bde3-402c8ca81b2e.pdf