جزییات مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان عمومی شناسایی تولیدکنندگان داخلی مواد شیمیائی

مناقصه

مواد شیمیایی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

آگهی فراخوان عمومی شناسایی تولیدکنندگان داخلی مواد شیمیائی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی تولیدکنندگان داخلی مواد شیمیائی


عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 200.00 1f805c94-1457-4159-8bd8-4f2ef7857fd0.doc
آگهی سایت 147.00 2a32cb5f-326d-4fcf-b88a-a1f994347394.doc