جزییات مناقصه و مزایده

" MELLAPACK250X(PACKINC MATERIAL)"

مناقصه

98/108

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" MELLAPACK250X(PACKINC MATERIAL)"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" MELLAPACK250X(PACKINC  MATERIAL)"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 208.00 3ce58172-0812-4cba-b06b-a442af51a7c5.doc
آگهی سایت 81.50 a40ae797-fb7f-43d9-91cd-ca7893bf6c7e.doc