جزییات مناقصه و مزایده

Gas Chromatograph

مناقصه

98/015R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

Gas Chromatograph

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

Gas Chromatograph

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 677.33 86beecf8-aa16-4382-958d-8340e136ba27.pdf
آگهی سایت 211.24 76b6139c-d9c6-4149-922b-630f271d66df.pdf