جزییات مناقصه و مزایده

PARTS FOR GAS TESTER “MSA”

مناقصه

98/36r4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

PARTS FOR GAS TESTER “MSA”

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

PARTS FOR GAS TESTER “MSA”