جزییات مناقصه و مزایده

تامین,نصب و راه اندازی پکیج دانه بندی گوگرد (ساخت داخل)

مناقصه

98/016R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین,نصب و راه اندازی پکیج دانه بندی گوگرد (ساخت داخل)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین,نصب و راه اندازی پکیج دانه بندی گوگرد (ساخت داخل)


عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 72.23 6f0e0bc8-b9c8-498c-ba48-2a6942523c48.docx
آگهی سایت 46.34 7c17db7f-5ef0-444b-a239-d4d3d2bb6285.docx