جزییات مناقصه و مزایده

احداث سردخانه, موتورخانه تأسیسات و محوطه سازی اطراف آشپزخانه پالایشگاه سوم

مناقصه

98/3068

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

احداث سردخانه, موتورخانه تأسیسات و محوطه سازی اطراف آشپزخانه پالایشگاه سوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 احداث سردخانه, موتورخانه تأسیسات و محوطه سازی اطراف آشپزخانه پالایشگاه سوم

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 274.00 ed2db341-1e93-4415-b60a-8a81a2640e86.doc
ارزیابی کیفی 2791.64 d697784a-4328-4452-ad61-be5ab83b5143.pdf
آگهی سایت 439.00 cdd2d861-f9c3-40a3-a6a9-bfa687c5447b.doc