جشنواره نوروزی روابط عمومی شر کت مجتمع گاز پارس جنوبی

 

پوستر شرکت در جشنواره نوروزی

 

 به آگاهی همکاران ارجمند و خانواده ‌گرامی ایشان می‌رساند با توجه به لغو برنامه‌های نوروز امسال، به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح منطقه روابط عمومی برآن شد تا بر اساس حفظ شادابی کارکنان و خانواده ‌معظم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی برنامه‌هایی را با محوریت سراسر هیجان طبق جدول ذیل تدوین نماید که کاملاً به صورت غیر حضوری و مجازی به اجرا در خواهد آمد.

 

دستور العمل شرکت در جشنواره نوروزی دستور العمل شرکت در جشنواره نوروزی