آرشیو اخبار - 03 اَمرداد 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

مجتمع گاز پارس جنوبی به کسب رتبه برتر در حوزه سلامت اداری نائل گردید

در هشتمین دوره ارزیابی سلامت اداری شرکت ملی گاز ایران مجتمع گاز پارس جنوبی سطح برتر سلامت اداری را کسب کرده است.
۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۲۶
صفحه ۱ از ۲