آرشیو اخبار - 02 اردیبهشت 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی آغاز شد

با مجموع 1146 دستور کار اصلاحی و پیشگیرانه، تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی آغاز گردید.
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۷:۴۴