آرشیو اخبار - 12 اسفند 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مسابقات لیگ شطرنج مجتمع گاز پارس جنوبی پایان یافت

مسابقات لیگ شطرنج مجتمع گاز پارس جنوبی با قهرمانی تیم پالایشگاه دهم به پایان رسید.
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۵۳
صفحه ۱ از ۲