آرشیو اخبار - 18 آذر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

پاکسازی بخشی از سواحل نایبند با همکاری واحد محیط زیست پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

در راستای حفاظت از محیط زیست منطقه، کارکنان واحد محیط زیست پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی بخشی از سواحل نایبند را پاکسازی نمودند.
۱۸ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۳۸