آرشیو اخبار - 27 آبان 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

توان ایمنی پالایشگاه‌ها با تکیه بر داخل افزایش می‌یابد

رئیس ایمنی و آتش نشانی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: توان ایمنی پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی با تکیه بر دانش و توان داخل افزایش می یابد.
۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۱۳