آرشیو اخبار - 22 آبان 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

دو اثر از عکاس مجتمع گاز پارس جنوبی در مسابقه عکاسی کودک و زلزله برگزیده شد

به مناسبت سالروز زلزله کرمانشاه و در روز جهانی منع خشونت علیه کودکان، دو اثر از احمد موسوی مقدم، عکاس مجتمع گاز پارس جنوبی در مسابقه ی عکس کودک و زلزله به جمع برگزیدگان بخش نهایی راه یافت.
۲۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۲۱
صفحه ۱ از ۲