آرشیو اخبار - 02 مهر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

آغاز به کار، کارگروه تکریم ارباب رجوع در پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی از آغاز به کار، کارگروه تکریم ارباب رجوع و برگزاری اولین نشست در این حوزه خبر داد.
۲ مهر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۶