آرشیو اخبار - 17 مهر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

برگزاری رزمایش جامع مدیریت بحران پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

گزارش تصویری از تلاش تمامی واحدهای عملیاتی در رزمایش جامع مدیریت بحران در پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی
۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۲۷
صفحه ۱ از ۳