آرشیو اخبار - 25 شهریور 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

کارگاه آموزشی سناریو نویسی مانور های بهداشتی در پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

کارگاه آموزشی سناریو نویسی مانور های بهداشتی با حضور کارکنان پرتلاش واحد های بهداشت صنعتی و ایمنی پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی در پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید.
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۵۶
صفحه ۱ از ۲