آرشیو اخبار - 24 شهریور 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

چشم‌انداز مجتمع انجام تعمیرات اساسی هر سه سال یکبار است

مدیر عملیات مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: چشم انداز مجتمع گاز پارس جنوبی انجام عملیات تعمیرات اساسی هر سه سال یکبار است.
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۱:۵۴
صفحه ۱ از ۳