آرشیو اخبار - 06 اَمرداد 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

برگزاری دوره طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت استعداد و جانشین پروری در مجتمع گاز پارس جنوبی

دوره طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت استعداد و جانشین پروری در سالن اموزش مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید.
۶ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۰۸
صفحه ۱ از ۴