آرشیو اخبار - 05 تیر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

رزمایش ایمنی واکنش در شرایط اضطراری در پالایشگاه نهم پارس جنوبی برگزار شد

رزمایش ایمنی واکنش در شرایط اضطراری با هدف افزایش سطح توان واحد های عملیاتی با موفقیت در پالایشگاه نهم پایان یافت.
۵ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۰