آرشیو اخبار - 03 تیر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

رزمایش جامع مدیریت بحرانERC در پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

رزمایش جامع مدیریت بحران ERC در پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی با هدف آمادگی گروههای عملیاتی به منظور واکنش در شرایط اضطراری با موفقیت برگزار گردید.
۳ تیر ۱۳۹۷ ۱۲:۱۵
صفحه ۱ از ۲