آرشیو اخبار - 20 تیر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

در آینده بسیار نزدیک کمیته ی بانوان در مجتمع گاز پارس جنوبی تشکیل خواهد شد

مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی در مراسم روز حجاب و عفاف در جمع بانوان شاغل این مجتمع عظیم گازی کشور گفت: در آینده بسیار نزدیک، با حضور و مشارکت بانوان شاغل، کمیته ی بانوان در مجتمع تشکیل خواهد شد.
۲۰ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۷