آرشیو اخبار - 12 تیر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

عملیات ترمیم و بهسازی استخر روباز استراحتگاه شیرینو مجتمع گاز پارس جنوبی پایان یافت

عملیات ترمیم و بهسازی استخر روباز شیرینو مجتمع گاز پارس جنوبی با هدف ایجاد نشاط و شادابی و جذب کارکنان به اماکن ورزشی با موفقیت پایان یافت.
۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۱۵:۱۳