آرشیو اخبار - 11 تیر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

با همفکری و تعامل سازنده در جهت رفع مشکلات شهر جم گام بر می داریم

در نشست مشترک مهندس فرهنگ، مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی و اعضای شورای شهر جم در مورد مسائل مهمی از قبیل ترافیک شهری، امکانات رفاهی، محیط زیستی، تامین آب بحث و گفتگو شد.
۱۱ تیر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۶