آرشیو اخبار - 07 خرداد 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

آغاز به کار کلینیک مشاوره تغذیه در پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

کلینیک مشاوره تغذیه در پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی با تجهیزات کامل جهت انجام مشاوره تغذیه و ارائه خدمات به کارکنان افتتاح گردید.
۷ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۰۳
صفحه ۱ از ۲