آرشیو اخبار - 30 خرداد 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

بازدید از مراحل پایانی سه پروژه مهم در مجتمع گاز پارس جنوبی

صبح امروز( چهارشنبه 30 خرداد ماه ) مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با هیئت همراه از سه پروژه مهم و بسیار موثر در دست احداث در مجتمع گاز پارس جنوبی بازدید نمود.
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۲۵