آرشیو اخبار - 31 اردیبهشت 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

سالانه حدود 15 میلیارد ریال در فاز 12 پارس جنوبی صرفه جویی می گردد

همسو با راه اندازی سیستم واترواش درپالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی با همت متخصصان و کارکنان واحد مهندسی، سالانه حدود 15 میلیارد ریال در این پالایشگاه صرفه جویی می گردد.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹:۲۰