آرشیو اخبار - 23 اردیبهشت 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

اشتغال جوانان شهرستان های همجوار پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی در اولویت اصلی قرار دارد

هادی هاشم زاده فرهنگ، مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی، مهمان نماینده جنوب استان بوشهر در دفتر وی در تهران بود و ساعتی را با سرکار خانم سکینه الماسی به بحث و گفتگو پرداخت.
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۲۰
صفحه ۱ از ۲